Trendy v nákupu s Broňkem P...

Trendy v nákupu s Broňkem Pánkem a Alenou Březinovou – 8. února

Přijměte pozvání na online SAMBA setkání se zajímavými hosty.

Tématem budou aktuální trendy v oblasti nákupu a doporučení pro pro majitele a management firem pro rok 2021.

Akce je určena pro pravidelné účastníky SAMBA akcí i pro zájemce o SAMBA MBA pro majitele a manažery.

Hosty akce budou Ing. Bronislav Pánek, MBA a Ing. Alena Březinová ze společnosti Profitana, lektoři MBA modulu Řízení nákupu a logistika

„Náklady jsou jako tráva, pokud je pravidelně nesekáte, utěšeně rostou“

Drtivá většina nákladů společností a organizací napříč sektory, výrazně převyšující 50%, jsou náklady spojené s nákupem zboží a služeb od různých dodavatelů.

Náklady nákupů jsou velice často rozhodujícím činitelem ziskovosti firem. V řadě případů výrazně předčí i dopady zlepšování vlastní produktivity práce.

V průběhu semináře budeme sdílet zkušenosti a aktuální doporučení, jak náklady nákupu měřit, analyzovat a řídit v čase, tak abyste byli schopni včas dělat správná podnikatelská a manažerská rozhodnutí.

Bude i prostor pro zodpovězení vašich dotazů.

Program:
14:30-15:00 otevření místnosti, neformální diskuze, networking
15:00-16:00 zahájení, vystoupení hostů
16:00-16:30 neformální diskuze, individuální dotazy

Organizační informace:
Jak: Sejdeme se na zoom.us, kód eventu, heslo a další potřebné informace sdělíme přihlášeným účastníkům

Registrace: 
Účast na základě registrace. Použijte prosím formulář níže, telefon 602 359 504 nebo mail info@smba.cz.


Kontakty:

Garant vzdělávacích aktivit SAMBA:
Jiří Slezák, tel. +420 602 359 504, jirka@smba.cz

Organizační a studijní záležitosti:
Pavel Klein, pavel@smba.cz

About Post Author

js