ZRUŠENO (SAMBA ostrostřelci:...

ZRUŠENO (SAMBA ostrostřelci: střelecký večer 23. 2.)

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ TENTO TERMÍN ZRUŠEN, AKCE SE USKUTEČNÍ V JINÉM TERMÍNU. TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ NA DALŠÍCH AKCÍCH V PRŮBĚHU PŘÍŠTÍHO TÝDNE.

Zveme vás na tématickou relaxační akci. Event je otevřený účastníkům SAMBA akcí. Podmínkou účasti je registrace.

Tématické přátelské setkání proběhne v neděli 23. 2. od 18:00 hodin. Sraz v 17:45 na střelnici TRIGGER Service, Kotlářská 51a, Brno.

Akce je otevřená i o zájemce o problematiku, kteří zatím nejsou držiteli zbrojních průkazů.

Na místě bude zajištěna odborná instruktáž a potřebné vybavení. Na akci platí striktní bezpečnostní pravidla.

Svou účast potvrzujte na e-mail nebo prostřednictvím formuláře.

Registrační formulář:


"Ve vrcholném středověku si začala zřizovat města, která neměla stálou vojenskou posádku, dobrovolnické spolky střelců zejména z řad měšťanů.

Z těchto útvarů se vyvinuly elitní útvary ostrostřelců, které byly nasazovány tam, kde bylo potřeba přesné střelby. V 17. století již města ztratila svou pevnostní funkci a z městských útvarů ostrostřelců se staly spolky, které měly jednak funkci reprezentativní, jednak se jednalo o spolky prestižní."

About Post Author

js