Řízení kvality a výroby s ...

Řízení kvality a výroby s Michalem Slezáčkem 15.-16. 1.

Řízení výroby, lean management, TPM (Total Productive Maintenance), kontinuální zlepšování, řízení kvality, TQM (Total Quality Management), Quick Kaizen, GSTD, Ishikawa, Six Sigma, FMEA...

Přijměte pozvání na výukový modul s těmito a dalšími tématy v rámci SAMBA MBA programu pro majitele a manažery. Ve skupině jsou v tomto termínu poslední místa k dispozici, proto je nabízíme přednostně zájemcům o studium. Modul má časovou dotaci 2 dny.

Budeme se zabývat mj. těmito tématy:
 Řízení výroby
Operativní řízení výroby – Představení TPS (Toyota production systému), nastavení meetingové struktury ve firmě + ukázky, vysvětlení leading a lagging KPI (klíčových ukazatelů) a nastavení kaskádování pro jednotlivé úrovně řízení, řešení problémů
 Lean Management
Úvod do lean managementu – 5S, vizualizace, 7+1 druhů plýtvání, Kanban, SMED (zkrácení doby přestavby stroje), atd.
 TPM (Total Productive Maintenance)
Úvod do Autonomní a Profesionální údržby, jak zapojit zaměstnance (nejen údržbáře) do udržování strojů – štítkování abnormalit, CIL = čištění, inspekce a lubrikace, úvod do OEE (plánované, neplánované prostoje linky), OEE / CEZ = Celková efektivita zařízení
 Standardizace
Proč jsou standardy důležité, jaké druhy standardů můžeme použít – SOP, OPL + praktická cvičení, kde se dělá nejvíce chyb v zavádění nového standardu ve výrobě
 Jak zavést nástroj neustálého zlepšování ve firmě
Kde a s kým začít, stanovit si strukturu a podporu v organizaci, jak nastavit systém, čeho se vyvarovat a příklady toho kdy se do implementace raději nepouštět.
 Jak zapojit zaměstnance do neustálého zlepšování
Jak motivovat zaměstnance, nastavení cílů, vizualizace, zpětná vazba
 Řízení kvality
 TQM (Total Quality Management) – zapojení vedení a zaměstnanců do zlepšování kvality výrobků a služeb
 Představení základních nástrojů na řešení problémů (Quick Kaizen, GSTD, Ishikawa, 5x proč, ….)
 Ukázka podnikové databáze pro řešení problémů a standardizace
 Úvod do Six Sigma, FMEA analýza
 Hlavním úkolem je inspirovat vás, ale také vzájemné sdílení zkušenosti mezi účastníky
 Mnoho teoretických znalostí budete moci vidět přímo v praxi ve výrobním závodě, kde Vám budou sděleny všechny výhody i nevýhody těchto nástrojů.
 Bude vám nasdílena i kvalitní literatura ohledně témat jako je Lean, TPM atd.

Vedoucí modulu:

Místo konání: Zoom

Kontakty:

odborný grarant MBA programu:
Ing. Jiří Slezák, MBA

organizační a administrativní záležitosti:
Ing. Pavel Klein, MBA

Dress code: casual / business casual


Mám zájem o účast


About Post Author

js