Procesní řízení – le...

Procesní řízení – leden 2024

Ucelený základní trénink procesního řízení, na kterém se jednoduchou formou naučíte vše, co potřebujete vědět o mapování, analýze a návrhu pracovních postupů, organizaci práce a nastavení pravidel.
V rámci modulu si vyzkoušíte základní metodiky procesního řízení (SIPOC, Želví diagram, BPMN 2.0, VSM) a budete je aplikovat v praxi na své vlastní procesy. Po absolvování budete mít návrh a cestu k tomu, jak vylepšit vybraný proces. Pokud návrhy aplikujete Váš trénink se Vám vrátí minimálně v řádu několika měsíců.
Díky tréninku bude schopni samostatně vylepšovat procesy ve Vaší organizaci, prosazovat vylepšení u svých nadřízených, zákazníků i dodavatelů, spolupracovat na růstu s kolegy, se kterými jste nebyli schopni dříve najít společnou řeč.

 

Přijměte pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA programu pro majitele a manažery. Ve skupině jsou v tomto termínu poslední místa k dispozici, proto je nabízíme přednostně zájemcům o studium.

Celý trénink je rozdělen do několika dnů resp. fází. Každá z fází má specifický účel a vede postupně ke zmapování současného stavu vybraného procesu, jeho analýze, návrhu řešení cílového stavu a definice akčního plánu k jeho dosažení.

5.1. Teorie procesního řízení (hybridně)
První půlden spolu projdeme teoretické základy procesního řízení. Ukážeme si a vyzkoušíte si základní metody. Vysvětlíme si, jak s procesním řízením začít, jaké úkoly má která pracovní role od generála po uklízečku. Projdeme všechny etapy procesního řízení. Vysvětlíme si, jak vést procesní interview, jak sbírat data a podklady pro analýzu a další nezbytné součásti práce dobrého procesáka.

Domácí úkoly:
 Posbírat dostupná data, dokumenty a doklady k vybranému procesu
 Vyzpovídat kolegy zapojené do vybraného procesu
 Vybranou metodou zakreslit proces

19.1. Praxe procesního mapování a optimalizace (prezenčně - CKP Chrudim)
Druhý den budete prezentovat výsledky své práce ve fázi 1. Dostanete zpětnou vazbu od svých kolegů a od vedoucího tréninku. Budeme diskutovat Vaše problémy, procesy a úskalí jejich vylepšení. Začneme si také povídat o možných řešeních a pokročilých nástrojích. Pustíme si fantazii na špacír a půjdeme za hranu běžných řešení.

Domácí úkoly:
 Navrhnout cílový stav vybraného procesu
 Validovat návrhy s klíčovými lidmi v procesu
 Připravit akční plán změny

2.2. Vyhodnocení návrhů (hybridně)
Třetí půlden budete prezentovat výsledky své práce ve fázi 2. Opět dostanete zpětnou vazbu od svých kolegů i od vedoucího tréninku. Budeme diskutovat další možnosti vylepšení a povídat si o tématech, která jsme nestihli probrat během dne 2.

Finální výstupy a individuální vyhodnocení
 Odprezentujete svou analýzu a návrh řešení
 Zdůvodníte své návrhy
 Obhájíte svou znalost v diskusi
 Dostanete praktickou zpětnou vazbu k vašim návrhům
 Dostanete zpětnou vazbu z akademického pohledu

Modul Leader:

Krátký rozhovor zde - Vojta Jukl: Potenciál v procesech je obrovský

Kontakty:
odborný grarant MBA programu:
Ing. Jiří Slezák, MBA, tel. +420 602 359 504


Mám zájem o účast


„Na kurzech procesního řízení s Vojtou se naučíte nejen jaké nástroje používat pro optimalizaci procesů, ale získáte i vhled do způsobu, jak o procesech přemýšlet. Vojta klade velký důraz na praktické dopady optimalizace, a proto ukazuje i přínos optimalizace vyčíslený v korunách.“ - Lubomír Urbánek, CEO ProHR

„Nejhorší, co může společnost potkat je nekontrolovatelně rostoucí entropie. Právě modul týkající se procesů pod vedením Vojty nám pomohl se systémově s entropií poprat, když né vyhrát, tak alespoň uhráváme remízu.“ - Mgr. Jiří Kosorinský, MBA, jednatel CZECH STUNTS, s.r.o.

„Seminář Vojty Jukla mi ukázal svět Procesního řízení jako velmi efektivní nástroj pro každodenní manažerskou praxi, která je založena na zjednodušování a zdravém selském rozumu“. - Petr Kouřil, MBA, zástupce obchodního ředitele Kooperativa a.s., Agentura Jižní Morava

„Modul procesní řízení mi na praktických ukázkách umožnil proniknout hlouběji do mapování procesů, jejich dělení a vzájemných vztahů mezi nimi. Procesní mapa se stala mým blízkým spolupracovníkem, naučil jsem se hodnotit rizika procesů, více se soustředit na kompetence vlastníků procesů a přesné definice rozhraní mezi nimi.“ - Radek Velebil, MBA, Sales Manager CZ&SK, KUKA CEE GmbH

About Post Author

js