Řízení nákupu a logistika ...

Řízení nákupu a logistika 2.-3.6.

Přijměte mimořádné pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA programu, který je zároveň otevřen pro odbornou veřejnost a pro zájemce o studium.

Tento modul má časovou dotaci 2 dny.

Můžete se těšit mj. na tato témata:
Turbulentní prostředí současného nákupu
Podnikatelská a strategická funkce nákupu
Nákup v organizaci společnosti
Lidé v nákupu
Hodnototvorný proces nákupu
Zapojení nákupu do rozhodovacích procesů
Řízení a hodnocení dodavatelů
IS/IT podpora procesu nákupu
Nákupní controlling a nástroje řízení nákupu
Nákupní trendy a budoucí priority manažerů nákupu
Případová studie
Nákupní controlling v praxi a BI nástroje
Nákup ve vazbě na logistiku
Logistické procesy a jejich vazba na nákup
Sales B2B a B2C a jejich vazba na nákup
Aftersales služby a jejich vazba na nákup
Reverzní logistika a její vazba na nákup
„Vtok“ všech parametrů do P&L
Řízení jednotlivých departmentů a jejich vliv na podnikové finance
Skladová logistika, řízení skladů pomocí moderních WMS systémů
Automatizace a poloautomatizace skladových systémů
Incoterms 2020
Predikční systémy pro příjmy i pro expedici ve skladech
Specifika skladové logistiky pro retail, pro e-commerce a pro omnichannel
Transportní logistika v post-covidové době
Logistika se specifikací ADR

Součástí modulu je praktické cvičení, zaměřené na úpravu dat a provádění kvantitavních analýz nákupního portfolia:
1. Analýza významnosti dodavatelů, nákupních kategorií, nakupovaných položek
2. Analýza Top 3 dodavatelů v nákupních kategoriích
3. Analýza příležitosti ke snížení cen nakupovaných položek
4. Analýza rizika dodavatelské pozice
5. Analýza platebních podmínek
6. Analýza produktivity pracovníků nákupu

Do přípravy na seminář zařazujeme elektronický dotazník Procurement Survey 2022, jenž účastníci semináře exkluzivně vyplní před oficiálním zahájením letošního průzkumu v ČR. Účastníkům průzkumu budou posléze zaslány výsledky celého průzkumu. Vyplnění průzkumu pomůže účastníkům semináře připravit se a naladit se na probíraná témata.

Lektoři modulu:

Ing. Bronislav Pánek, MBA
Ing. Alena Březinová
Ing. Jaroslav Skoták, MBA

Místo konání: upřesníme

Kontakty:
odborný grarant MBA programu:
Ing. Jiří Slezák, MBA

organizační a administrativní záležitosti:
Ing. Pavel Klein, MBA

Dress code: casual / business casualMám zájem o účast


About Post Author

js