Řízení nákupu a logistiky ...

Řízení nákupu a logistiky 9.-10. 4. 2021

Přijměte mimořádné pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA programu, který je zároveň otevřen pro odbornou veřejnost a pro zájemce o studium.

Tento modul má časovou dotaci 2 dny.

pozn.: páteční část modulu se koná mimo standardní výukové prostory

Budeme se zabývat mj. těmito tématy:
Podnikatelská a strategická funkce nákupu
Nákup v organizaci společnosti
Lidé v nákupu
Hodnototvorný proces nákupu
Zapojení nákupu do rozhodovacích procesů
Řízení a hodnocení dodavatelů
IS/IT podpora procesu nákupu
Nákupní controlling a nástroje řízení nákupu
Nákupní trendy a budoucí priority manažerů nákupu
Případová studie
Nákupní controlling v praxi a BI nástroje
Nákup ve vazbě na logistiku
Logistické procesy a jejich vazba na nákup
Sales B2B a B2C a jejich vazba na nákup
Aftersales služby a jejich vazba na nákup
Reverzní logistika a její vazba na nákup
„Vtok“ všech parametrů do P&L
Řízení jednotlivých departmentů a jejich vliv na podnikové finance

Součástí modulu je praktické cvičení, zaměřené na úpravu dat a provádění kvantitavních analýz nákupního portfolia:
1. Analýza významnosti dodavatelů, nákupních kategorií, nakupovaných položek
2. Analýza Top 3 dodavatelů v nákupních kategoriích
3. Analýza příležitosti ke snížení cen nakupovaných položek
4. Analýza rizika dodavatelské pozice
5. Analýza platebních podmínek
6. Analýza produktivity pracovníků nákupu

Místo a čas konání:
bude upřesněno

Kontakty:

odborný grarant MBA programu:
Ing. Jiří Slezák, MBA

organizační a administrativní záležitosti:
Ing. Pavel Klein

Dress code: casual / business casual


Mám zájem o účast


About Post Author

js