Řízení nákupu a logistika ...

Řízení nákupu a logistika 12.-13. dubna

„Náklady jsou jako tráva, pokud je pravidelně nesekáte, utěšeně rostou“.

Drtivá většina nákladů firem napříč sektory jsou náklady spojené s nákupem zboží a služeb. Tyto náklady jsou často rozhodujícím činitelem ziskovosti firem.

Budeme sdílet zkušenosti a aktuální doporučení, jak náklady nákupu měřit, analyzovat a řídit v čase, abyste byli lépe připraveni dělat správná podnikatelská a manažerská rozhodnutí.

V logistické části se budeme komplexně a prakticky zabývat touto kriticky důležitou oblastí. Speciální pozornost bude věnována oblasti e-commerce.

Přijďte se inspirovat a udělat kus důležité práce pro sebe i pro firmu.

Přijměte mimořádné pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA programu, který je zároveň otevřen pro odbornou veřejnost a pro zájemce o studium.

Součástí modulu je praktické cvičení, zaměřené na úpravu dat a provádění kvantitavních analýz nákupního portfolia:
1. Analýza významnosti dodavatelů, nákupních kategorií, nakupovaných položek
2. Analýza top dodavatelů v nákupních kategoriích
3. Analýza příležitosti ke snížení cen nakupovaných položek
4. Analýza rizika dodavatelské pozice
5. Analýza platebních podmínek
6. Analýza produktivity pracovníků nákupu

Můžete se těšit mj. na tato témata:
Turbulentní prostředí současného nákupu, podnikatelská a strategická funkce nákupu
Nákup a logistika v organizaci společnosti, lidé v nákupu a logistice
Zapojení nákupu do rozhodovacích procesů, hodnototvorný proces nákupu
Řízení a hodnocení dodavatelů
IS/IT podpora procesu nákupu
Nákupní controlling a nástroje řízení nákupu
Nákupní trendy a budoucí priority manažerů nákupu a logistiky
Nákupní controlling v praxi a BI nástroje
Nákup ve vazbě na logistiku
Logistické procesy a jejich vazba na nákup
Sales B2B a B2C a jejich vazba na nákup
Aftersales služby a jejich vazba na nákup
Logistika e-commerce (primárně B2C) a retail (primárně B2B), rozdíly, specifika, vazba na moderní obchodní model (omnichannel), last mile
Reverzní logistika, zpětné toky, nákladovost a vliv na ekonomické výsledky společnosti
Aktuální trendy ve skladové logistice i transportní logistice
Automatizace, robotizace ve skladech, průmyslová interní logistika, moderní trendy skladové logistiky, WMS (warehouse management system)
FMCG, logistika fresh a ultra fresh, teplotní řetězce (HACCP)
Logistika jako vnitřní služba pro obchod a nákup, nákup logistiky, výběrová řízení, smlouvy, dodací podmínky a termíny, penále
Transportní logistika nákladní, ADR doprava, přeprava celosvozových zásilek, přeprava paletových zásilek, přeprava kusových zásilek, moderní trendy
Outsourcing logistiky nebo vlastní doprava
Vyjednávací techniky a strategie
„Vtok“ všech parametrů do P&L
Specifika skladové logistiky pro retail, pro e-commerce a pro omnichannel
Transportní doprava železniční, transportní logistika lodní, transportní logistika kontejnerová, transportní logistika multimodální
Obal v logistice, transportní obaly standardizované, transportní balení pro výrobní sektor, transportní obaly pro FMCG, nestandardní balení, obaly pro reverzní logistiku

Do přípravy na seminář zařazujeme elektronický dotazník Procurement Survey 2024, jenž účastníci semináře exkluzivně vyplní před oficiálním zahájením letošního průzkumu v ČR. Účastníkům průzkumu budou posléze zaslány výsledky celého průzkumu. Vyplnění průzkumu pomůže účastníkům semináře připravit se a naladit se na probíraná témata.

Lektoři modulu:

Ing. Bronislav Pánek, MBA
Ing. Alena Březinová
Ing. Jaroslav Skoták, MBA

Místo konání: pátek PSG ConstructionNapajedelská 1552, Otrokovice, sobota MarketSoultř. Tomáše Bati 269, Zlín

Kontakty:
odborný grarant MBA programu:
Ing. Jiří Slezák, MBA

Dress code: casual / business casualMám zájem o účast


About Post Author

js