Zahájení další skupiny MBA...

Zahájení další skupiny MBA 4.0 – 17. října

Připojte se k další elitní skupině manažerů a majitelů firem, kteří digitalizují své firmy a předběhnou svoji dobu.

MBA4.0 je jediné komplexní vzdělávání skutečně zaměřené na praxi v oblasti automatizace a digitalizace.

Probíhá formou konkrétních projektů s vysokou přidanou hodnotou.

V říjnu 2024 zahajujeme další skupinu.

Podrobnější informace a reference k programu na stránkách www.mba40.com.

MBA 4.0 model SAMBA:
 Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na řešení reálných praktických příkladů účastníků studia.
 Výuka probíhá na praktických příkladech, součástí jsou i ukázky a vyzkoušení technologických nástrojů dle daného modulu (robotická dílna, testování virtuální reality, příprava softwarové integrace procesů, programování PLC atd.).
 Účastníci zpracovávají projekty dle aktuálních zadání a požadavků zaměstnavatele. Během přípravy projektu konzultují svá řešení s experty na daná témata v rámci jednotlivých modulů.
 Účastníci mají možnost prezentovat a oponovat projekty (v souladu a respektem k utajení informací) před panelem odborníků a svých kolegů ze studia, získávají tak vícenásobnou kvalifikovanou zpětnou vazbu.

Cílová skupina:
 MBA 4.0 je komplexní vzdělávací program pro management a majitele, kteří se chtějí seznámit s nástroji I4.0, prakticky si je vyzkoušet a sestavit digitální strategii pro své firmy
 Program je určen i pro odborníky a střední management, kteří tyto strategie a projekty budou aplikovat

Získáte:
 Teoretickou a praktickou znalost ve vybraných oblastech Průmyslu 4.0
 Schopnost definovat a zadávat komplexní projekty
 Kompetence vydefinovat a naplňovat dlouhodobou vizi směřování společnosti v oblasti digitalizace a robotizace všech úrovní
 Znalosti k efektivnímu využívání a propojování IT nástrojů pro řízení firmy
 Schopnost identifikovat oblasti s potenciální vysokou přidanou hodnotou a navrhovat řešení

Forma, účast výstupy:
 Prezenční forma (1x za dva měsíce čtvrtek a pátek)
 Výuka probíhá na specializovaných pracovištích
 Individuální podpora, konzultace s lektory
 Možnost absolvovat jen vybrané moduly (certifikát o absolvování)
 Výstup z každého modulu ve formě projektu využitelného v praxi vaší firmy
 Po zpracování a obhajobě závěrečné disertace získání MBA diplomu

Registrace: 
Použijte prosím formulář níže, spojíme se s vámi s dalšími informacemi.


Registrační formulářKontakty:
Garant programu MBA 4.0:
Filip Plevač, tel. +420 608 002 660, plevac@smba.cz

Garant vzdělávacích aktivit SAMBA:
Jiří Slezák, tel. +420 602 359 504, jirka@smba.cz

About Post Author

js