Řízení a rozvoj lidských z...

Řízení a rozvoj lidských zdrojů 12.-13. 2. 2021

Přijměte pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA programu. Ve skupině jsou v tomto termínu poslední místa k dispozici, proto je nabízíme přednostně zájemcům o studium.

Modul má časovou dotaci 2 dny.

Budeme se věnovat mj. těmto tématům:
• strategie HR
• kdy potřebuji ve firmě HR
• jaké oblasti spadají do HR a kam HR zařadit
• jaké jsou role HR
• strategie firmy vs. strategie HR a jak spolu souvisejí
• životní cyklus firmy, její vize a strategie jako základní vodítko pro tvorbu HR strategie
• HR z různých situacích: start-up, růst, vrchol, stagnace, fúze, prodej, zavření firmy
• organizační management - co se pod tím skrývá a potřebujeme to mít ve firmě?
• portfolio nástrojů pro organizační management
• obsah HR a jeho uspořádání
• komunikace, vztahy, kultura firmy
• HR role vs. role managera
• současné trendy a zaměření HR
• proč si lidé firmy vybírají a proč v nich setrvávají

a dalším komplexním agendám:
• motivace
• odměňování
• benefity
• rozvoj
• nábor
• digitalizace

Místo konání: přednáškové prostory FAIRHOTEL, Rybářská 19, Brno

Kontakty:

Garant modulu:
Mgr. Barbora Stejskalová, MBA

odborný grarant MBA programu:
Ing. Jiří Slezák, MBA

organizační a administrativní záležitosti:
Ing. Pavel Klein

Dress code: casual / business casual

 


Mám zájem o účast


About Post Author

js