4.0 Digimasters: 4.10.

4.0 Digimasters: 4.10.

Smyslem Digital Masters akcí je osvěžit a prohloubit znalosti účastníků a absolventů MBA 4.0 na dalších praktických úlohách. 

Aktuálně připravujeme 3 podzimní akce v termínech 4.10., 7.11. a 14.12.

Průběh:
 v konkrétní firmě analyzujeme současný stav a navrhujeme jeho zlepšení pomocí nástrojů 4.0
 účastníci pracují v týmu, což umožňuje společně zvládnout komplexnější úlohy
 dle dohody neformální diskuze, exkurze, networking


Program:
8:30-9:00 sraz, káva
9:00-15:00 workshop, vyhodnocení

Místo konání:
upřesníme

Registrace: 
Registrujte se prosím mailem nebo na Jirkův telefon.

Kontakty:
Jiří Slezák, tel. +420 602 359 504, jirka@smba.cz

About Post Author

js