Business development 6.-7. 9. ...

Business development 6.-7. 9. (MBA modul)

Přijměte pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA programu. Ve skupině jsou v tomto termínu poslední místa k dispozici, proto je nabízíme přednostně zájemcům o studium. Modul má časovou dotaci 2 dny.

Budeme se věnovat mj. těmto tématům:
 BD z pohledu malých, středních a velkých firem
• teorie a nástroje pro vypracování práce modulu Business Development
• příklady z praxe a zkušenosti v návaznosti na zadání práce a vybrané okruhy
• analýza dat a reportingu pro pro efektivnější řízení a rozvoj firem
 související trendy v oblasti big data a nejmodernějších cloudových technologií
 trendy a možnosti využití Customer Relationship Systémů (CRM) pro rozvoj a řízení firmy a podnikání

Místo konání: přednáškové prostory FAIRHOTEL, Rybářská 19, Brno

Kontakty:

Garant modulu:
Bc. Jakub Cipra, MBA

odborný grarant MBA programu:
Ing. Jiří Slezák, MBA

organizační a administrativní záležitosti:
Ing. Pavel Klein

Dress code: casual / business casual


Mám zájem o účast


About Post Author

js