Richard Gürlich: V Břežanec...

Richard Gürlich: V Břežanech si ujasníme i právní rizika digitalizace

JUDr. Richard Gürlich, Ph.D. je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Gürlich & Co., stabilně působící na českém trhu již od roku 2003. Získal ocenění Intercontinental Finance and Law Country Awards 2017 pro advokátní kancelář roku, Corporate INTL Global Awards 2017 pro oblast obchodního práva a práva nemovitostí a Worldwide Financial Advisor Awards Magazine 2015 Golden Globe Awards pro oblast práva duševního vlastnictví.

Richard je pravidelným účastníkem a podporovatelem SAMBA akcí.

Richarde, 6. a 7. března se budeš účastnit už své třetí SAMBA konference Strategie digitalizace. Co od konference očekáváš?

Zúčastnil jsem se již dvou minulých konferencí, které byly značně inspirativní, a to nejen po stránce profesní, ale i po stránce osobní. Seznámil jsem se se spoustou velice milých a zajímavých lidí, se kterými byla radost strávit čas na akci i po ní (u sklenek vína). Pokud jde o očekávání, pak se těším na podobně inspirativní setkání a přednášky jako minule.

Na konferenci máš i svůj příspěvek. Naznačíš nám, o čem bude a jaké budou jeho přínosy pro účastníky?

Můj příspěvek bude zaměřen na právní rizika související se zaváděním nových technologií do závodu společností. Chtěl bych ukázat, že prvotní rizika vznikají podstatně dříve, než když se poprvé potkáme s dodavatelem technologie. Řada problémů může vzniknout již v okamžiku výběru osob, které pomáhají s úvodním rozhodováním o technologii, zda je lepší spolupracovat s těmito osobami na základě pracovně právního vztahu či obchodněprávního. Dále je nutné si uvědomit, že do zavádění nové technologie jsou potřeba i vstupy od jiných zaměstnanců (spolupracujících) než pouze od těch, kteří technologii zavádějí. Zde mám na mysli zpracování vstupní analýzy, která by měla definovat rozsah, dopady a výstupy projektu zavádění změn a jejich co nejpřesnějšího popisu. Dále bych se chtěl dotknout vlastního procesu zavádění změn formou nákupu či tvorby technologií.

Celkově by můj vstup měl být jakýmsi návodem a kuchařkou upozorňující na možná právní rizika, která mohou při zavádění nových technologií nastat. V tomto časovém rozsahu ani tak nejde o způsob řešení (i když i ten bude nastíněn), jako spíše o upozornění pro majitele společností a jejich manažery, kdy by se jim měli „rozblikat kontrolky“, že něco hrozí.

Jaká je největší motivace pro digitalizaci ve firmách, se kterými se setkáváš ve své právní praxi?

Tím, že nejsem technik ani ekonom, dostávám se k této informaci spíše ve formě „chtěli jsme …“ – v okamžiku kdy se řeší problém, který již nastal, popřípadě ve formě „chtěli bychom …“ – když klienti popisují čeho chtějí dosáhnout. Z mého pohledu je mezi tím velký rozdíl. Řeší-li se zavádění nových technologií včas a dříve než nastal problém, jedná se o dohodu nad jednotlivými smlouvami, která ač se může zdát časově náročná je ve výsledku vždy nejrychlejší a nejlevnější. Pokud se k případu dostaneme až poté, co již problém nastal, často bývá řešením spor mezi odběratelem a dodavatelem/zhotovitelem. Toto řešení bývá vždy časově náročnější.

Prozradíš nám, jak aktuálně trávíš volný čas a jak dobíjíš baterky?

Tak jednoznačně se SAMBOU :-).

Nejvíce mi pomáhá samozřejmě moje rodina. Snažím se i sportovat, pokud čas dovolí. Jinak před nedávnem jsem pořídil veterána z roku 1949 a protože vůbec nerozumím jeho technice, tak se snažím proniknout do jejích tajů, abych alespoň některé věci si mohl na něm udělat a v létě se s ním projet.

Děkujeme za rozhovor.


About Post Author

js