MBA pro majitele a manažery

MBA pro majitele a manažery

PROČ

 

JAK

Manažerská platforma SAMBA již od roku 2010 sdružuje absolventy manažerského studijního programu MBA. Po osmi letech působení má dnes platforma SAMBA již přes 1000 členů a příznivců, mezi které patří top manažeři, majitele firem a specialisté napříč všemi obory.

Na základě těchto zkušeností a zpětné vazby stovek absolventů studijního programu Master of business administration z desítek různých vzdělávacích institucí jsme připravili manažerský studijní program MBA připravený na míru majitelům a manažerům progresivních firem.

Studijní program je určen zejména pro vlastníky, vrcholové manažery a specialisty firem, kteří chtějí čerpat inspiraci a impulsy pro svůj další růst a rozvoj. Také pro ty, kteří chtějí absolvovat komplexním rozvojovým programem a posunout se tak do dalšího levelu.Výuka probíhá prezenční formou zpravidla 1x měsíčně vždy v pátek a sobotu. Studenti mohou dále využít individuální podpory a konzultace s lektorským týmem, který čítá přes 50 odborníků z praxe.

PRO KOHO, PŘÍNOSY

Program je určen zejména pro vlastníky, manažery a specialisty, kteří chtějí:

 • čerpat inspiraci a impulsy pro další osobní i firemní růst a rozvoj
 • projít rozvojovým programem a posunout o další level

Absolvent programu získá:

 • nové znalosti a impulsy pro osobní a firemní rozvoj
 • nové kontakty a vztahy s odborníky a lektory z úspěšných českých a zahraničních firem
 • konzultace a řešení pro konkrétní situace ve vaší společnosti
 • rozšíření a prohloubení manažerských kompetencí pro další růst

Výstupy:

 • celkem 18 písemných prací využitelné v praxi na konkrétních případech
 • MBA diplom certifikovaný britskou autoritou IES
 


Reference studentů

Ing. Leo Vaněk (regionální ředitel EQUA bank, a.s.)

Chtěl jsem mít vhled do oblastí, se kterými běžně nepracuji a pro pochopení celku mohou být důležité. Hledal jsem, jaké jsou dostupné možnosti, když jsem se dozvěděl o nově otevřeném programu MBA od SAMBY. K lidem, kteří studium organizují, mám důvěru.

Ing. Alois Eigner (Obchodní ředitel Kooperativa pojišťovna, a.s.)

Manažerský studijní program mi dává svou šíří a tím, jak je organizován, obrovskou možnost srovnání vlastní praxe se zkušenostmi kolegů zejména v jiných oborech. Oceňuji přednášky od zkušených leaderů a to nejen v teoretické oblasti, ale zejména praktických příkladů.

Tomáš Pavlík (zakladatel společnosti 100% REWORK, TM Technik a další)

Studium manažerského programu MBA hodnotím velice kladně, suprově. A to hned v několika oblastech. Tou první je, že mi MBA dává možnost se zastavit, porozhlédnout se a zamyslet se nad fungováním a směřováním firmy. Druhou oblastí je skvělý obsah a zkušený lektorský tým.

Filip Hajdík, MSc.

Studium MBA má podle mé osobní zkušenosti velký přínos jak z pohledu studenta tak i majitele firmy, který své zaměstnance na program MBA posílá.


 

Výuka a moduly

Student v průběhu manažerského programu absolvuje 5 stěžejních modulů, které dále doplňuje 11 oborově zaměřených modulů

 • Manažerská produktivita a osobní rozvoj
 • Inovace a řízení změn
 • Strategické řízení
 • Řízení a rozvoj lidských zdrojů
 • Komplexní finanční řízení
 • Informační management
 • Business development
 • Digitalizace a Průmysl 4
 • Týmový konzultační projekt
 • Trendy v marketingu
 • Procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Řízení kvality zboží a služeb
 • Řízení nákupu
 • Právo pro management a vlastníky
 • Leadership

 

Moduly jsou rozděleny do dvou dnů (vždy pátek a sobota) v časové dotaci 8 hodin denně. Výjimkou tvoří moduly zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a finančních zdrojů, které mají dvojnásobnou časovou dotaci.
První den obvykle vystupují spíkři, reprezentující ty nejlepší a rozmanité pohledy na danou problematiku. Po skončení oficiálního programu následuje neformální socializace.
Druhý den bývá zaměřen na doplnění teoretických modelů, na týmovou práci a obecně na intenzivnější práci s angažovanou částí auditoria, která má o problematiku hlubší zájem a chce konzultovat např. konkrétní problémy a implementaci ve svých firmách.

Odpovědi na často kladené otázky (FAQ) zde.

 

Vybraní lektoři programu


Brno, Centrum Lipka

Cena programu 229 000 Kč

Při registraci do 15. září 209 000 Kč


 

Kontakty: 

  Garant programu MBA, předseda spolku SAMBA

Ing. Jiří Slezák, MBA
+420 602 359 504
jirka@smba.cz

  Organizační a studijní záležitosti:

Ing. Pavel Klein
+420 775 957 969
pavel@smba.cz

 

About Post Author

klein