19. benefiční zvěřinová v...

19. benefiční zvěřinová večeře 8. 11.

SAMBA se letos opět organizačně podílí na benefiční večeři Rotary Clubu Brno.

Výtěžek předchozí večeře byl 533 tis. Kč a letos bychom ho chtěli zopakovat. 

Akce se pravidelně účastní VIP skupina účastníků z okruhu SAMBA.

Přijměte prosím pozvání na 19. BENEFIČNÍ ZVĚŘINOVOU VEČEŘI Rotary Clubu Brno, která se uskuteční v pondělí 8. listopadu v hotelu Maximus Resort od 18. hodiny. Přijďte podpořit dobrou věc a zároveň si pochutnat na vynikajícím jídle, které pro Vás připraví tým hotelu Maximus Resort.

Účast potvrzujte přes registrační formulář akce, na mail, případně na Jirkovo tel. číslo.

Shrnutí výsledků předchozí benefiční večeře z pohledu Nadačního fondu RC Brno:

Na minulé večeři jsme shromáždili 533.000 Kč čistého výnosu. I díky tomu jsme za předchozí období podpořili projekty v rekordní výši 1.000.000 Kč. 
 
Podpora je směřována na projekty a účely:
 které jsou potřebné a na které se nepodařilo příjemcům zajistit dostatek prostředků z jiných zdrojů
● u kterých je osobní garance a zajištěna možnost osobní kontroly
● které realizují finančně průhledné subjekty
 
Akcent je dáván projektům:
● na kterých se můžeme podílet i jinak než finančně (například největším projektem je komplexní podpora rekonstrukce části Hospicu Rajhrad)
● které mají vazbu k našemu regionu
 

Vybrané podpořené projekty:
⚙️ Rotaract – Handicamp Březejc
⚙️ Biliculum – příspěvek na provoz, příspěvek na rozšíření stávajícího projektu o nové prvky rehabilitační místnosti pro postižené
⚙️ Nákup a distribuce školních potřeb pro děti v obci Moravská Nová Ves, postižené tornádem
⚙️ Pomáháme si, Covid pomoc seniorům – podpora projektu na rozvoz jídel seniorům v Brně v rámci první vlny COVID
⚙️ Nákup a distribuce respirátorů v první vlně pandemie partnerům nadace
⚙️ Ruka pro život – příspěvek na vybavení denního stacionáře
⚙️ Magdalenium – odborná pomoc obětem domácího násilí, příspěvek na provozní náklady, příspěvek na dobudování centra pomoci a poradny
⚙️ Monika Procházková – příspěvek na vydání knihy nevidomé autorky
⚙️ HoSt ČR – sociální služby, poradenství s výchovou dětí do 6 let, příspěvek na podporu brněnské pobočky
⚙️ Raná péče  - podpora rodin s dětmi do 7 let se zrakovým postižením
⚙️ Sdružení na podporu talentované mládeže – příspěvek na zajištění potřeb na akce pro talentované žáky středních škol
⚙️ Rotary Karabach – příspěvek na pomoc postiženým vojenským konfliktem v Armenii, Náhorním Karabachu
⚙️ 3K projekt, M. Dvořáková, Ivo Medek (JAMU) – podpora projektu pro mládež
⚙️ Junák Ivančice – příspěvek na náklady na účast konkrétního účastníka na celosvětové akci Jamboree
⚙️ Zdravotnická záchranná služba JmK - výroba kostýmu a plyšáků pro projekt “Defík - pes záchranář”
⚙️ a další - podrobnější informace v rekapitulaci aktivit přímo na akci

About Post Author

js