Strategické řízení 22.-23....

Strategické řízení 22.-23. 3. 2019

Přijměte pozvání na výukový modul v rámci SAMBA MBA programu. Ve skupině je v tomto termínu poslední místo k dispozici, proto je nabízíme přednostně zájemcům o studium. Modul má časovou dotaci 2 dny.

Po páteční výuce následuje neformální posezení.

Smyslem modulu je pomoci účastníkům s přípravou, tvorbou a implementací dlouhodobé strategie firmy. Cílem je dlouhodobě úspěšná firma, která rozvíjí svůj potenciál a všem zúčastněným stranám přináší požadované hodnoty (finance, spokojenost, klid, čas, …).

Konkrétními výstupy modulu jsou zpracovaný návrh komplexní nebo dílčí strategie vybrané firmy, případně projekt přípravy a implementace strategie do vaší firmy.

Budeme se zabývat mj. těmito tématy:
Strategické řízení - pojmy, přístupy, potenciál, metodiky, zkušenosti
Konkrétní případové studie firem z různých odvětví
 Kdy a proč firmy potřebují strategii
Stavební kameny dobré strategie
Jak úspěšně vytvořit novou strategii, případně aktualizovat stávající
 Analytické metody a přístupy, metodiky pro implementaci
Postup a kritické faktory úspěšného uvedení strategie do života
Strategie firmy jako živého organismu
 Diskuze situací v konkrétních firmách a doporučených postupů pro formulování a realizaci strategie
 Příprava pro praktický výstup z modulu
 Interakce & diskuze & networking

Garant modulu:
David Kaprál

Lektoři modulu:
Jiří Slezák
David Kaprál
Filip Hajdík - case study české dynamicky rostoucí výrobní firmy z pohledu majitele a CEO
Michal Svoboda - case study tvorby a implementace strategie SBU v rámci celosvětové korporace
 a další hosté

V jednání:
 prof. Karel Pospíšil - case study strategie výzkumného, expertního a konzultačního ústavu
 Zbyněk Slavík (v průběhu pátečního večerního programu) - strategie přežití a rozvoje tradičního českého výrobce podprsenek

Místo a čas konání:
pátek i sobota: 9.00 - 17.00 hod., FAIRHOTELRybářská 19, Brno

Kontakty:

odborný grarant MBA programu:
Jiří Slezák

organizační a administrativní záležitosti:
Pavel Klein

Dress code: casual / business casual


Mám zájem o účast


About Post Author

js