Otevřený workshop: Robotizac...

Otevřený workshop: Robotizace a automatizace – 12.11.

Na konferenci Industry 4.0: Řešení a příklady z praxe navazujeme dalším workshopem, určeným pro top-managementmajitele firem, projektové a procesní manažery.

Workshop proběhne pod vedením Filipa Plevače a Radka Velebila.

Cíle:
seznámení se s principy robotizace a automatizace
schopnost vytvořit kvalitní zadání pro robotického nebo automatizačního integrátora
osvojení si pravidel úspěšných projektů v oblasti robotizace a automatizace procesů

Obsah:
seznámení s možnostmi robotizace a automatizace v oblasti firemních procesů
principy robotizace a automatizace prezentovány formou tří příkladů z praxe a z různých oborů podnikání, společná analýza silných a slabých stránek všech tří projektů
jak odhadnout potenciál a složitost/rizika vytipovaných projektů a jak stanovat realizační postup
vypracování projektu pro robotizaci/automatizaci dle vlastního zadání z firmy nebo dle zadání od lektora včetně zpracování kalkulace návratnosti projektu
vzájemná spolupráce na jednotlivých projektech a následné oponentury kolegů i lektora

Metodika:
interaktivní skupinový seminář, týmová práce na zadaných projektech
 praktický mentoring a supervize

Benefity:
schopnost přípravy a řízení kvalitního projektu robotizace nebo automatizace
možnost řešení nedostatku kvalifikované pracovní síly

Program:
8:30-9:00 registrace, seznámení účastníků u dobré kávy
9:00-12:00 dopolední blok
12:00-13:00 oběd
13:00-16:00 odpolední blok

Místo konání: Praha, bude upřesněno

Vložné: 6.500 Kč
Cena je uvedena bez DPH, obchodní podmínky zde.

Kontakty:
odborný grarant:
Filip Plevač, tel. +420 608 002 660, plevac@smba.cz

organizační a administrativní záležitosti:
Pavel Klein, pavel@smba.cz

Dress code: casual / business casual


Registrační formulář


About Post Author

js