Mohu se účastnit akcí SAMBA?

Akce SAMBA jsou otevřené pro účastníky zejména z řad členů, podporovatelů a partnerů SAMBA, dále pro stálé návštěvníky a zvané hosty. Fokusované akce a konference jsou otevřeny i širší odborné veřejnosti. Pokud máte zájem účastnit se konkrétní akce nebo být zváni pravidelně, neostýchejte se a kontaktujte organizátory.

Kdo jsou účastníci akcí?

Auditorium je tvořeno zpravidla z jedné třetiny majiteli firem, ze třetiny top-managery a dále specialisty, akademiky a freelancery.

Mohu pozvat kamaráda nebo kolegu?

Můžete – pokud to pravidla dané aktivity umožňují a pokud zároveň patříte mezi členy, podporovatele nebo partnery SAMBA. Platí, že z organizačních důvodů je potřeba vždy se předem registrovat – děkujeme za ohleduplnost. Některé akce mají omezenou kapacitu a bývají pravidelně plně obsazeny.

Jaká pravidla platí na akcích?

Pro účast na SAMBA akcí platí tato pravidla. Pokud jste na SAMBA poprvé, seznamte se prosím s hodnotami, kterými se řídíme.

Co znamená “SAMBA”?

SAMBA vznikla z neformálního setkávání skupiny absolventů MBA programu Nottingham Trent University. SAMBA = původní zkratka „Spolek Absolventů MBA„. SAMBA je po celou dobu své existence otevřená i ne-absolventům MBA, zavedený název si ponecháváme.

Jak se SAMBA financována?

Financování provozu je zajištěno zejména podporovateli a partnery z okruhu dlouhodobých SAMBA účastníků a zakladeteli. To nám umožňuje být nezávislými z hlediska koncepce, formátu i obsahu činnosti. Financování SAMBA můžete podpořit i vy.

Má SAMBA právní subjektivitu?

Po pěti letech neformálního fungování byla v roce 2015 formalizována SAMBA jako právnická osoba (spolek).

Kdo stojí za SAMBA?

Širší organizační tým je tvořen lidmi, kteří vnímají potenciál této aktivity a mají tři klíčové předpoklady – mají co přinést, jsou angažovaní a jsou zvyklí na týmovou spolupráci. Informace o oficiálních orgánech SAMBA naleznete v záložce Tým. Jednotlivé aktivity mají na starost určení jednotlivci nebo týmy.

Mohu se stát členem SAMBA?

Pokud patříte mezi stálé návštěvníky akcí a podporujete činnost a provoz SAMBA, může vám být nabídnuto členství.

Jak mohu podpořit SAMBA?

Práce k odpracování a užitečných projektů k zafinancování je opravdu velká zásoba. Jsme rádi za každou pomoc, zejména od lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Stojíme o konkrétní činy, spíše než o dobré rady.

Proč jde vstupné na charitu?

SAMBA je o vkládání části své energie zpět do prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. I z toho důvodu je výtěžek z „velkých“ akcí věnován na dobročinné účely. Fokusované akce a workshopy mohou být zpoplatněny vstupným, které je určeno na pokrytí nákladů, souvisejících s organizací daného eventu.

Jak vybíráte spíkry a témata fokusovaných akcí?

Spíkři by měli být první ligou ve svém oboru, dobří rétoři a morálně konzistentní osobnosti. Témata fokusovaných akcí jsou vybírána dle zájmu účastníků.

Jaké typy akcí SAMBA pořádá?

SAMBA pořádá tři typy akcí. Tzv. velké večerní akce, fokusované akce na specificky zaměřená odborná témata a neformální akce pro menší skupinky osob.

Co je smyslem SAMBA a co touto činností sledujete?

Hlavním smyslem SAMBA je dělat něco konkrétního pro komunitu lidí kolem sebe. Sledujeme tím to, abychom se mohli potkávat často a za příjemných okolností s kamarády, přáteli a s lidmi, které rádi vidíme a kterých si vážíme. To je celé tajemství, opravdu za tím nic víc není. 🙂

Nenašli jste zde odpověď na svoji otázku?

Pokud jste zde nenašli odpověď na svoji otázku, kontaktujte nás.